Image

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent met mijn hulp. Graag bespreek ik met je hoe je geholpen had willen worden en welke feedback je hebt. Is de uitkomst onbevredigend voor je, of ben je niet gehoord, dan kun je een klacht indienen bij de NVL. Er wordt dan een klachtenprocedure gestart.

Klachten kunnen de volgende onderwerpen betreffen:

  • FinanciĆ«le geschillen
  • Schending van de privacy
  • Onvoldoende communicatie door de lactatiekundige
  • Onjuist of onvolledig advies
  • Onvoldoende rapportage aan klant of verwijzer
  • Gezondheidsschade voor moeder of kind
  • Overige schendingen van de gedragscode of beroepsstandaard.

De klachtencommissie van de NVL
De NVL heeft een klachtencommissie. Beide partijen zullen worden gehoord over de klacht. De klachtencommissie buigt zich hier vervolgens over. Lees hier meer over het indienen en procedure van een klacht.

Klachtenportaal Zorg
Daarnaast ben ik ingeschreven bij het klachtenportaal zorg, de klachtenregeling voor Kleinschalige Zorgvoorzieningen en ZZP'ers in de zorg.